หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นางสาวธัณยธาราห์ สรวลเสน่ห์
นายกเทศมนตรีตำบลเกษไชโย
 
 
 
  บุคลากร  
 
 


ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ อนุศาสตร์
ปลัดเทศบาล


นางสาวยุพา ขัดสี
รองปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
 


- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัด


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางยุภาพร ชมจันทร์
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


นางชุลีกร คชภูติ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาววาริศา ศรีสอาด
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวธัญภา แก้วภิรา
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ


จ่าสิบเอกสมปอง เจริญอินทร์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
  รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
  "ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต
  เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงร่วมใจพัฒนา
  เพื่อประชาชนมีสุขยั่งยืน”
   
  วิสัยทัศน์ ทต.เกษไชโย
   
 
เทศบาลตำบลเกษไชโย

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
035-862-678

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10