หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นางสาวธัณยธาราห์ สรวลเสน่ห์
นายกเทศมนตรีตำบลเกษไชโย
 
 
 
  หัวหน้าส่วนราชการ  
 
 


ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ อนุศาสตร์
ปลัดเทศบาล


นางสาวยุพา ขัดสี
รองปลัดเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัด


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองคลัง


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางวันดี สังข์สอาด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
035-862-678

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10