หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
...........................
นายกเทศมนตรีตำบลเกษไชโย
 
 
 
  ข่าวสาร  
 
 

 
กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนหน้าฝนโรคเยอะ แนะนอกจากสวมหน้ากากอนามัยแล้ว ขอให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย  
 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนช่วงหน้าฝนนี้ เป็นฤดูที่มีความเสี่ยงในหลายๆ โรคติดต่อ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม หรือโรคโควิด 19 ที่สำคัญคือโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ทั้งโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา โดยขอให้สำรวจบริเวณรอบๆ   ตัวบ้านและในชุมชน โดยเฉพาะตามภาชนะหรือวัสดุต่างๆ ที่มีน้ำขัง และช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย โดยแนะให้ประชาชนเก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ ตามมาตรการปราบยุงลาย  “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค”

          วันนี้ (22 กันยายน 2563) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในฤดูฝนนี้ โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโนอึล ทำให้ในหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง แม้พายุจะผ่านไปแล้วแต่ยังทิ้งร่องรอยไว้คือน้ำขังในภาชนะต่างๆ อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ นั้น กรมควบคุมโรค จึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด เพราะอาจเสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อนำโดยยุงลายอื่นๆ และช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลายพาหะนำโรค

          โดยสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 15 กันยายน 2563 พบผู้ป่วย 55,004 ราย เสียชีวิต 37 ราย สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 2,159 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 5-14 ปี  รองลงมา 15-24 ปี และ 25-34 ปี ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ระยอง ชัยภูมิ นครราชสีมา และขอนแก่น ตามลำดับ สำหรับสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย พบผู้ป่วย 8,369 ราย ซึ่งสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของหลายปีที่ผ่านมา โดยพบกระจายอยู่ทั่วประเทศ แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนโรคติดเชื้อไวรัสซิกา พบผู้ป่วย 127 ราย

          นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า สำหรับการป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลายนั้น ขอให้ประชาชนสำรวจพื้นที่ที่มีน้ำขัง และร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณรอบๆ ตัวบ้านและในชุมชน โดยแนะให้ประชาชนเก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ ตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ดังนี้ 1.เก็บบ้านให้สะอาด เช่น พับเก็บเสื้อผ้าใส่ในตู้หรือแขวนให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะที่อยู่บริเวณรอบบ้าน เก็บภาชนะใส่อาหารหรือน้ำดื่มที่ทิ้งไว้ใส่ถุงดำ และนำไปทิ้งลงถังขยะ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3.เก็บน้ำ ภาชนะที่ใส่น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ต้องปิดฝาให้มิดชิด ล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำ และเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์ ป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งจะสามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ 1.โรคไข้เลือดออก 2.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 3.โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา

          ทั้งนี้ หากประชาชนมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ เบื่ออาหาร ปวดท้อง ซึ่งอาจมีลักษณะคล้ายกันหลายโรค ทั้งไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก และโรคโควิด 19 จึงขอให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัย รับประทานยาลดไข้ 1-2 วัน ถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อรับการวินิจฉัยโรคหาสาเหตุว่าเกิดจากโรคอะไรและรับการรักษาต่อไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

ข้อมูลจาก : https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=14814&deptcode=

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ย. 2563 เวลา 09.33 น. โดย คุณ สุณิสา เต็มแป้น

ผู้เข้าชม 256 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
035-862-678

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10