หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
...........................
นายกเทศมนตรีตำบลเกษไชโย
 
 
 
  ข่าวสาร  
 
 

 
เรื่อง โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชุมประชาคมหมู่บ้าน)  
 

เทศบาลตำบลเกษไชโย นำโดยนายสุรศักดิ์ พัฒนะ นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2564- 2565) เพิ่มเติม/ปรังปรุงครั้งที่ 1 และ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลเกษไชโย

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 พ.ย. 2564 เวลา 09.30 น. โดย คุณ วรางคณา เอี่ยมนิ่ม

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/140
หมู่ที่ 1
ลำดับภาพที่ 2/140
หมู่ที่ 1
ลำดับภาพที่ 3/140
หมู่ที่ 1
ลำดับภาพที่ 4/140
หมู่ที่ 1
ลำดับภาพที่ 5/140
หมู่ที่ 1
ลำดับภาพที่ 6/140
หมู่ที่ 1
ลำดับภาพที่ 7/140
หมู่ที่ 1
ลำดับภาพที่ 8/140
หมู่ที่ 1
ลำดับภาพที่ 9/140
หมู่ที่ 1
ลำดับภาพที่ 10/140
หมู่ที่ 1
ลำดับภาพที่ 11/140
หมู่ที่ 1
ลำดับภาพที่ 12/140
หมู่ที่ 1
ลำดับภาพที่ 13/140
หมู่ที่ 1
ลำดับภาพที่ 14/140
หมู่ที่ 1
ลำดับภาพที่ 15/140
หมู่ที่ 2
ลำดับภาพที่ 16/140
หมู่ที่ 2
ลำดับภาพที่ 17/140
หมู่ที่ 2
ลำดับภาพที่ 18/140
หมู่ที่ 2
ลำดับภาพที่ 19/140
หมู่ที่ 2
ลำดับภาพที่ 20/140
หมู่ที่ 2
ลำดับภาพที่ 21/140
หมู่ที่ 2
ลำดับภาพที่ 22/140
หมู่ที่ 2
ลำดับภาพที่ 23/140
หมู่ที่ 2
ลำดับภาพที่ 24/140
หมู่ที่ 2
ลำดับภาพที่ 25/140
หมู่ที่ 2
ลำดับภาพที่ 26/140
หมู่ที่ 3
ลำดับภาพที่ 27/140
หมู่ที่ 3
ลำดับภาพที่ 28/140
หมู่ที่ 3
ลำดับภาพที่ 29/140
หมู่ที่ 3
ลำดับภาพที่ 30/140
หมู่ที่ 3
ลำดับภาพที่ 31/140
หมู่ที่ 3
ลำดับภาพที่ 32/140
หมู่ที่ 3
ลำดับภาพที่ 33/140
หมู่ที่ 3
ลำดับภาพที่ 34/140
หมู่ที่ 3
ลำดับภาพที่ 35/140
หมู่ที่ 3
ลำดับภาพที่ 36/140
หมู่ที่ 3
ลำดับภาพที่ 37/140
หมู่ที่ 3
ลำดับภาพที่ 38/140
หมู่ที่ 3
ลำดับภาพที่ 39/140
หมู่ที่ 3
ลำดับภาพที่ 40/140
หมู่ที่ 3
ลำดับภาพที่ 41/140
หมู่ที่ 3
ลำดับภาพที่ 42/140
หมู่ที่ 3
ลำดับภาพที่ 43/140
หมู่ที่ 3
ลำดับภาพที่ 44/140
หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 45/140
หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 46/140
หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 47/140
หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 48/140
หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 49/140
หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 50/140
หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 51/140
หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 52/140
หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 53/140
หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 54/140
หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 55/140
หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 56/140
หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 57/140
หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 58/140
หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 59/140
หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 60/140
หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 61/140
หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 62/140
หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 63/140
หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 64/140
หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 65/140
หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 66/140
หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 67/140
หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 68/140
หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 69/140
หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 70/140
หมู่ที่ 4
ลำดับภาพที่ 71/140
หมู่ที่ 5
ลำดับภาพที่ 72/140
หมู่ที่ 5
ลำดับภาพที่ 73/140
หมู่ที่ 5
ลำดับภาพที่ 74/140
หมู่ที่ 5
ลำดับภาพที่ 75/140
หมู่ที่ 5
ลำดับภาพที่ 76/140
หมู่ที่ 5
ลำดับภาพที่ 77/140
หมู่ที่ 5
ลำดับภาพที่ 78/140
หมู่ที่ 5
ลำดับภาพที่ 79/140
หมู่ที่ 5
ลำดับภาพที่ 80/140
หมู่ที่ 5
ลำดับภาพที่ 81/140
หมู่ที่ 5
ลำดับภาพที่ 82/140
หมู่ที่ 5
ลำดับภาพที่ 83/140
หมู่ที่ 5
ลำดับภาพที่ 84/140
หมู่ที่ 5
ลำดับภาพที่ 85/140
หมู่ที่ 5
ลำดับภาพที่ 86/140
หมู่ที่ 5
ลำดับภาพที่ 87/140
หมู่ที่ 5
ลำดับภาพที่ 88/140
หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 89/140
หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 90/140
หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 91/140
หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 92/140
หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 93/140
หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 94/140
หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 95/140
หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 96/140
หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 97/140
หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 98/140
หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 99/140
หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 100/140
หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 101/140
หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 102/140
หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 103/140
หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 104/140
หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 105/140
หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 106/140
หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 107/140
หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 108/140
หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 109/140
หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 110/140
หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 111/140
หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 112/140
หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 113/140
หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 114/140
หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 115/140
หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 116/140
หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 117/140
หมู่ที่ 6
ลำดับภาพที่ 118/140
หมู่ที่ 7
ลำดับภาพที่ 119/140
หมู่ที่ 7
ลำดับภาพที่ 120/140
หมู่ที่ 7
ลำดับภาพที่ 121/140
หมู่ที่ 7
ลำดับภาพที่ 122/140
หมู่ที่ 7
ลำดับภาพที่ 123/140
หมู่ที่ 7
ลำดับภาพที่ 124/140
หมู่ที่ 7
ลำดับภาพที่ 125/140
หมู่ที่ 7
ลำดับภาพที่ 126/140
หมู่ที่ 7
ลำดับภาพที่ 127/140
หมู่ที่ 7
ลำดับภาพที่ 128/140
หมู่ที่ 7
ลำดับภาพที่ 129/140
หมู่ที่ 7
ลำดับภาพที่ 130/140
หมู่ที่ 7
ลำดับภาพที่ 131/140
หมู่ที่ 7
ลำดับภาพที่ 132/140
หมู่ที่ 7
ลำดับภาพที่ 133/140
หมู่ที่ 7
ลำดับภาพที่ 134/140
หมู่ที่ 7
ลำดับภาพที่ 135/140
หมู่ที่ 7
ลำดับภาพที่ 136/140
หมู่ที่ 7
ลำดับภาพที่ 137/140
หมู่ที่ 7
ลำดับภาพที่ 138/140
หมู่ที่ 7
ลำดับภาพที่ 139/140
หมู่ที่ 7
ลำดับภาพที่ 140/140
<<
>>
X
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
089-210-2312

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10