หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นางสาวธัณยธาราห์ สรวลเสน่ห์
นายกเทศมนตรีตำบลเกษไชโย
 
 

 
  ข่าวสาร  
 
  
กรมควบคุมโรค ห่วงสุขภาพประชาชนในพื้นที่ที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง แนะให้หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลานาน เพราะอาจเสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้ฉี่หนู  
 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ห่วงสุขภาพประชาชนในพื้นที่ที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ แนะให้หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลานาน เพราะอาจเสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้ฉี่หนูได้ หากจำเป็นควรสวมรองเท้าบู๊ททุกครั้ง ถ้าไม่ได้สวมรองเท้าบู๊ท เมื่อลุยน้ำเสร็จแล้วต้องรีบล้างมือล้างเท้าด้วยสบู่และน้ำโดยเร็ว

            วันนี้ (15 ตุลาคม 2563) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และในหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ประชาชนต้องแช่น้ำหรือลุยน้ำเป็นเวลานาน ส่วนบางพื้นที่น้ำเริ่มลดลงจึงเริ่มทำความสะอาดบ้านเรือน สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คือโรคเลปโตสไปโรสิส หรือโรคไข้ฉี่หนู เพราะเชื้อโรคชนิดนี้จะเข้าทางบาดแผล รอยถลอก รวมถึงผิวหนังที่แช่น้ำเป็นเวลานาน        

            สถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูในปี 2563 นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–4 ตุลาคม 2563 พบผู้ป่วยแล้ว 1,065 ราย เสียชีวิต 14 ราย โดยพบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 45-54 ปี รองลงมาคืออายุ 35-44 ปี และอายุ 55-64 ปี ตามลำดับ ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 41.9 รับจ้าง ร้อยละ 23.1 และนักเรียน ร้อยละ 14.3  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจำนวนผู้ป่วยในปีนี้จะน้อยกว่าปีที่แล้วเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน แต่ประชาชนก็ยังมีความเสี่ยงที่จะป่วยด้วยโรคไข้ฉี่หนูได้ เนื่องจากช่วงนี้ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่

            สำหรับอาการของโรคไข้ฉี่หนูเริ่มจากมีไข้สูงทันที ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว โดยเฉพาะที่น่องและโคนขาจะปวดมาก คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย และตาแดง เป็นต้น หากมีอาการที่กล่าวมา ขอให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว อย่าซื้อยามากินเอง เพราะอาจทำให้อาการรุนแรงขึ้นได้ ที่สำคัญขอให้แจ้งประวัติการเดินลุยน้ำให้แพทย์ทราบด้วย แพทย์จะดำเนินการรักษาโดยให้ยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อโรคตามอาการ และความรุนแรงของโรค ยิ่งพบแพทย์เร็วยิ่งมีโอกาสหายเร็ว โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เสียชีวิตเกิดจากพบแพทย์ช้าเกินไป จึงต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยทันทีที่มีอาการ

          นายแพทย์โอภาส กล่าวอีกว่า กรมควบคุมโรค ขอแนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคไข้ฉี่หนู ดังนี้ 1.หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือแช่น้ำเป็นเวลานาน หากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำหรือทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลด  ควรสวมรองเท้าบู๊ทหรือถุงพลาสติกสะอาดที่หาได้ในพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เท้าสัมผัสน้ำโดยตรง กรณีมีบาดแผลควรปิดด้วยพลาสเตอร์กันน้ำ  2.หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ และอาบน้ำชำระร่างกายทันทีหลังจากเสร็จจากการทำงานหรือลุยน้ำ  3.หมั่นทำความสะอาดบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านให้สะอาด ไม่มีหนูชุกชุม และ 4.หากมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ข้อมูลจาก : กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ต.ค. 2563 เวลา 08.49 น. โดย คุณ สุณิสา เต็มแป้น

ผู้เข้าชม 21 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
035-862-678

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10