หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นางสาวธัณยธาราห์ สรวลเสน่ห์
นายกเทศมนตรีตำบลเกษไชโย
 
 

 
  ข่าวสาร  
 
 


 
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(โควิด-๑๙)  
 

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้มีแถลงการณ์ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) ระลอกใหม่ เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก อาทิ ประเทศสเปน ฝรั่งเศส อังกฤษ และอินเดีย ซึ่งทวีความรุนแรงและมีจำนวนผู้ติดเชื้อฯ ต่อวันเพิ่มสูงขึ้น โดยได้ขอให้ประชาชนเพิ่มความระะมัดระวังในการป้องกันตนเอง และรักษาวินัยในการป้องกันโรคเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดฯ ระลอกใหม่ในประเทศไทย จึงให้อำเภอเน้นย้ำให้ประชาชนรักษาวินัยในการป้องกันโรค โดยการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นลลล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้งให้หลีดเลี่ยงการพบปะ สัมผัสบุคคลและการเข้าร่วมของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มขึ้นและมิให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนระบบการสาธารณสุขและเศรษฐกิจของประเทศ
อำเภอไชโยพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๒๐๑๙) ในพื้นที่อำเภอไชโยให้มีประสิทธิภาพ จึงขอให้ท่าประชาสัมพันธ์เน้นย้ำให้ประชาชนรักษาวินัยในการป้องกันโรค โดยการสวมหน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างทางสังคง รวมทั้งให้หลีกเลี่ยงการพบปะ สัมผัสกับบุคคลและการเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโดยไม่จำเป็น

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.ย. 2563 เวลา 14.10 น. โดย คุณ สุณิสา เต็มแป้น

ผู้เข้าชม 32 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
035-862-678

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10