หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
...........................
นายกเทศมนตรีตำบลเกษไชโย
 
 
 
  สมาชิกสภา  
 
 


นายสายัณห์ ม่วงเกษม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษไชโย เขต 2
ประธานสภาเทศบาลตำบลเกษไชโย
 


นายรุ่งศักดิ์ จีนขจร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษไชโย เขต 2
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเกษไชโย


นายสาธิต อินทรวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษไชโย เขต 1
 
สมาชิกสภา
 


นายธวัชร์ ชูเทียน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษไชโย เขต 1


นายเสกศักดิ์ ป้อมลอย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษไชโย เขต 1


นายอาทิตย์ งามนุช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษไชโย เขต 1


นายเกรียงไกร เหมือนพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษไชโย เขต 1


นายทินกร ทองน้อย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษไชโย เขต 1


นายศรชัย เพ็งขจร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษไชโย เขต 2


นางบังอร อยู่่เบิก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษไชโย เขต 2


นายเดช พรหมวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษไชโย เขต 2


นายประทีป นาคโมรา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษไชโย เขต 2
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
  รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
  "ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต
  เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงร่วมใจพัฒนา
  เพื่อประชาชนมีสุขยั่งยืน”
   
  วิสัยทัศน์ ทต.เกษไชโย
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
089-210-2312

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10