หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นางสาวธัณยธาราห์ สรวลเสน่ห์
นายกเทศมนตรีตำบลเกษไชโย
 
 

 
  สมาชิกสภา  
 
 นางอริสรา วิศิษฐวาณิชย์
ประธานสภาเทศบาลตำบลเกษไชโย
 


นายไชยวัฒน์ โตเขียว
รองประธานสภาเทศบาลตำบล
เกษไชโย


นายสิริวัฒน์ งามนนท์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบล
เกษไชโย
 
สมาชิกสภา
 


นายสุชิน อินทรวงค์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายเสกศักดิ์ ป้อมลอย
สมาชิกสภาเทศบาล


นายจิระวัฒน์ ใจหาญ
สมาชิกสภาเทศบาล


นายธวัชร์ ชูเทียน
สมาชิกสภาเทศบาล


นายภิรม แก้วสว่าง
สมาชิกสภาเทศบาล


นายรุ่งศักดิ์ จีนขจร
สมาชิกสภาเทศบาล


นายเดช พรหมวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล


นางสาวกัญญา เทียมพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสายัณห์ ม่วงเกษม
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
  รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
  "ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต
  เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงร่วมใจพัฒนา
  เพื่อประชาชนมีสุขยั่งยืน”
   
  วิสัยทัศน์ ทต.เกษไชโย
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
035-862-678

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10