หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเกษไชโย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหาร
บุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายสุรศักดิ์ พัฒนะ
นายกเทศมนตรีตำบลเกษไชโย
 
 
 
  ข่าวสารจาก สถ.จ.  
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
อท 0023.3/ว 4310 ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณ (อบจ., ทน., ทม.) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 17 พ.ย. 2566 ]  
อท 0023.5/ว 4760 รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 26 ต.ค. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 4739 เร่งรัดติดตามการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ประกาศมาแล้ว 36 วัน)  [ 24 ต.ค. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 3833 การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 19 ต.ค. 2566 ]  
ว 3831 การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ต.ค. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 3703 แผนการจัดประสบการณ์ การป้องกันการทุจริต ระดับปฐมวัย  [ 11 ต.ค. 2566 ]  
อท 0023.3/4600 แจ้งประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 9 ต.ค. 2566 ]  
อท 0023.3/4601 แจ้งประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 9 ต.ค. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 3650 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 9 ต.ค. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 4557 การจัดทำคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 ต.ค. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 4546 ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก ให้ครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดใช้เป็นเครื่องมือในกรปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 3 ต.ค. 2566 ]  
อท 0023.3/8227 แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 3 ต.ค. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 4540 การจัดทำคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 3 ต.ค. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 4549 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามนับข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และ/หรือข้อ 88 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน ฯ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 3 ต.ค. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 3562 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 6 วัน)  [ 29 ก.ย. 2566 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 195
   
 
  "ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต
  เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงร่วมใจพัฒนา
  เพื่อประชาชนมีสุขยั่งยืน”
   
  วิสัยทัศน์ ทต.เกษไชโย
   
 
เทศบาลตำบลเกษไชโย

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
089-210-2312

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10