หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
...........................
นายกเทศมนตรีตำบลเกษไชโย
 
 
 
  ประกาศจากระบบ e-GP  
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ (เสาเข็มไม้ยูคา, ไม้รวก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๖๑๘๔ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๐๑๔ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคโควิด - ๑๙ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการตรวจ/วัด/คัดกรอง สุขภาพประชาชนตำบลไชโย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVIC - ๑๙) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำถุงยังชีพ สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด ๑๙) กรณีเป็นผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้กักตัวที่บ้าน จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ขวดสเปรย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (จารบี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
  รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
  "ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต
  เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงร่วมใจพัฒนา
  เพื่อประชาชนมีสุขยั่งยืน”
   
  วิสัยทัศน์ ทต.เกษไชโย
   
 
เทศบาลตำบลเกษไชโย

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
089-210-2312

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10