หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเกษไชโย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหาร
บุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายสุรศักดิ์ พัฒนะ
นายกเทศมนตรีตำบลเกษไชโย
 
 
 
  สภาพทั่วไป  
 
 
อาชีพประชากร
 
 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 61.07 และทำการค้าขายร้อยละ 3.82
 
ภูมิประเทศ
 
 
ภูมิประเทศของพื้นที่ในเขตเทศบาลเป็นที่ราบลุ่ม
เลียบริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศตะวันตก ไม่มีภูเขาป่าไม้ พื้นที่ส่วน ใหญ่จะเป็นที่อยู่อาศัยร้อยละ 35.11 และเป็นพื้นที่ทำการเกษตรกรรมร้อยละ 61.07 และเป็นพื้นที่
ทำการค้าขายร้อยละ 3.82 มี คลองผ่าน 2 สาย และมีแม่น้ำเจ้าพระยา 1 สาย
 
ภูมิอากาศ
 
 
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อน มี 3 ฤดู
คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว จัดอยู่ในโซนร้อนและชุ่มชื้น
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้เกิดอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งในช่วงนี้ และได้รับอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ทำให้มีเมฆมากและฝนตกชุก
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
   
การนับถือศาสนาของประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลเกษไชโยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ภายในเขต
เทศบาลเกษไชโย มีวัดจำนวน 3 วัด

วัดไชโยวรวิหาร หรือวัดเกษไชโย

วัดสกุณาราม (วัดนก)

วัดละมุดสุทธิยาราม
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
 
   
ประเพณีและศาสนกิจที่สำคัญ ได้แก่

ประเพณีวันลอยกระทง

ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

ประเพณีวันเทศบาล

งานประจำปีวัดไชโย

รับเทียนหลวงพระราชทาน

กฐินหลวง
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การแปรรูปสมุนไพรไทยพื้นบ้าน นำมาใช้ในการอุปโภค และบริโภค อีกทั้งยังมีการทำเครื่องจักสานใช้สำหรับในครัวเรือน และวิธีการจับปลาธรรมชาติ
ภาษาถิ่น พื้นที่ตำบลไชโยไม่มีภาษาถิ่น
 
การศึกษาในชุมชน
 
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเกษไชโย
มีจำนวน 1 แห่ง
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่เทศบาล มีจำนวน 2 แห่ง ดังนี้

โรงเรียนวัดไชโย

โรงเรียนวัดละมุด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอไชโย
 
การสาธารณสุขในชุมชน
 
   

โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลไชโย

สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในชุมชน
 
   

จุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการในช่วงเทศกาล

กลุ่ม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
 
แหล่งน้ำ
 
       
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำเจ้าพระยา    

คลอง    
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

บ่อบาดาล
สระ

คลองชลประทาน
บ่อยืม
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
089-210-2312

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10